2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU HAFTALIK DERS PROGRAMLARI VE DERS KAYITLANMALARI

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından Yaz Okulu derslerine ait haftalık ders programları ve ders kayıtlanmaları-belge teslimleri ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

 

Ders Kayıtlanmaları ve belge teslimleri ile  ilgili önemli açıklamalar:

1- Haftalık ders programlarında ilan edilen dersler için UBS sistemi üzerinde çakışma kontrolü bulunmaktadır. Bu nedenle haftalık ders programında çakışma bulunulan derslere aynı anda kayıtlanılamaz. Kurumdışı öğrencilerin derse devam etme zorunluluğunu göz önünde bulundurması ve ders kayıtlanma tercihlerini  çakışan dersleri almayacak şekilde düzenlemek durumundadır. 

2- Dersler üniversitemiz anasayfasında ilan edilen duyuruda yer alan kapasitelerde açılmıştır. Kapasitesi dolan ve öğrenci alımı yapılmayacak dersler bu sayfadan ilan edilecektir. Bu nedenle fakültemiz web sayfası duyurularının takip edilmesi gerekmektedir. 

3- Ders kayıtlanma başvuru  formu, para iade ve ders ekle-sil formu, ödeme dekontu ve diğer belgelerin  (diğer üniversite öğrencileri bu belgelere ek olarak bağlı bulundukları birimden alacakları onaylı öğrenci belgesini teslim etmek zorundadır), ücret ödemeleri ve diğer konular  üniversitemiz ana sayfasında ilan edilen duyuruda yer almaktadır. Yaz okulunda ders almak isteyen fakültemiz öğrencileri ve başka üniversite öğrencilerinin duyuruyu dikkatle okumaları ve buna göre işlemlerini yapmaları gerekmektedir. 

4- Ders kayıtlanmaları için istenilen belgeler üniversite web sayfasında ilan edilen duyuruda belirtilen tarihlerde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrenci işlerine eksiksiz olarak elden teslim edilmek durumundadır. Belgelerin posta, kargo, faks vb. yolla  teslimi kabul edilmeyecektir.  

Yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilere önemle duyurulur.

 

Yaz Okulu Haftalık Ders Programları:

COE108 C Programming Haftalık Ders Programı için tıklayınız!

COE201 Computer Programming and Applications Haftalık Ders Programı için tıklayınız! 

MAT101 Calculus I  Haftalık Ders Programı için tıklayınız!

MAT102 Calculus II  Haftalık Ders Programı için tıklayınız!

MAT205 Differential Equations  Haftalık Ders Programı için tıklayınız!

MAT208 Applied Lineer Algebra Haftalık Ders Programı için tıklayınız!

OPR201 Probability and Statistics For Engineers Haftalık Ders Programı için tıklayınız!

PHY101 Physics I  Haftalık Ders Programı için tıklayınız!

PHY102 Physics II  Haftalık Ders Programı için tıklayınız!

ME312 Machine Elements II Haftalık Ders Programları için tıklayınız!

ME311 Machine Elements I Haftalık Ders Programları için tıklayınız!

GE103 Database Management  Haftalık Ders Programları için tıklayınız!

Başa Dön