MERKEZİ YERLEŞTİRME BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılı için fakültemiz bölümlerine Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay geçiş yapmak üzere başvuran öğrencilere ait değerlendirme tablosu aşağıda yer almaktadır. 

Başvuru değerlendirmeleri, sınıf intibakları ve kesin kayıtlara ilişkin açıklama: 

1- Başvuruları kabul edilen öğrencilerden  İKÇÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Yönergesi Hazırlık Sınıfından Belgeli Muafiyet (Madde:6) şartını sağlamayanlar 18 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik/Seviye Tespit Sınavına katılmak durumundadır. Sınavdan başarılı olan öğrencilerin ders muafiyet ve intibakları değerlendirmesi sonucunda sınıf/dönem intibakları yapılacaktır. Sınavdan başarısız olan öğrenciler Hazırlık Sınıfına intibak edilecektir.

2- Ders muafiyet ve intibakları: Başarı notu CC altında olan dersler, ders dili ingilizce olmayan dersler (YÖK dersi kapsamında yer alan Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri hariç)  ile içerik ve ECTS kredi uyumu bulunmayan derslerin muafiyet ve intibakları kabul edilmeyecektir.

 3- Kesin kayıtlar .24 Ağustos 2017 tarihi itibariyle başlayacak, bitiş tarihi 06 Eylül 2017 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar yapılacak olup,başvuruları kabul edilen öğrenciler kesin kayıt için bağlı bulundukları kuruma ait öğrenci kimlik kartı ve 6 fotoğraf ile Fakülte öğrenci işlerine
başvurmak zorundadır. Kayıt için istenilenler kargo, posta vb yolla kabul edilmeyecektir. 

 

2017-2018 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız!

Başa Dön