3 Ders Sınav (Ek Sınav) Programı ve Öğrenci Listesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde:7 (Ek:RG-3/1/2015-29225) kapsamında 3 Ders Sınav başvurusunda bulunan fakülte öğrencilerine ait liste ve sınav programı aşağıda yer almaktadır. 

 

 

 

3 Ders Sınav (Ek Sınav) Programı için tıklayınız!

Başa Dön