BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI İLANI

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı'na  3 adet araştırma görevlisi alınacaktır.

Özel Şartlar

1.Bu ilan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu” kapsamındadır
2.Bu kadroya atanacak araştırma görevlileri Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihazlar) konusunda yetiştirilecektir.
3.Adayların Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olması ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapıyor olması veya doktora tez aşamasına geçmemiş doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
4.İlanlara başvuracak adayların, araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları halinde, doktora eğitimlerini atandıkları üniversitelerde ve tezlerini Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihazlar) alanında yapmaları gerekmektedir.
5.İlanda belirtilen alanda eğitimlerini sürdürmekle birlikte doktora tezleri Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihazlar) alanında olmayanlar, doktora tezlerine yeniden başlamak durumundadır.
6.Adaylar aynı üniversiteden şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.
7.Bu kadrolara atamalar;
-2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi,
- “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” Ek Madde 1 hükmü ile
- “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapılacaktır.

Genel Şartlar

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

6-Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu programlardan mezun olanlar lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

İlanı görmek için tıklayınız.

Başa Dön