ÖNEMLİ: ÜÇ DERS SINAVI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME !

29.05.2018 tarihli ve 2018/07-03 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 16 maddenin birinci fıkrasının değişik (c) bendi "Ders geçme sistemi uygulayan birimlerde üçüncü dönem sonunda ve daha sonraki dönemlerde GNO’su 1.80’in altında olan öğrenci başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci daha önce almadığı dersleri alamaz. Genel not ortalamasını 1.80’in üstüne yükseltmek için öncelikle daha önce kaldığı ve sonrasında geçtiği dersleri alabilir. Öğrenci başarılı olduğu bir dersi not yükseltmek amacıyla tekrar alabilir. Sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde ise başarısız sayılma ve ortalama yükseltme ile ilgili hususlar birimler tarafından hazırlanıp Senato tarafından onaylanan esas ve usullerde belirlenir." şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda Not ortalamasını tutturamadıkları için sene kaybedecek olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı başında yararlanmak üzere tanınan üç ders sınav hakkı da yürülükten kaldırılmıştır.

 

Bu değişiklikten kaynaklanan geçiş süreci nedeniyle Üniversitemiz Senatosu'nun 19.06.2018 tarihli ve 2018/09-14 sayılı kararıyla, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılına mahsus olmak üzere; ders geçme sistemi uygulayan birimlerde üçüncü dönem sonunda ve daha sonraki dönemlerde GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci veya ikinci dönem sonunda ve sonrasında DNO’su iki dönem üst üste 1.80’in altında kalan öğrencilerin aynı yönetmeliğin 24 üncü maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen sınavlara (Not ortalamasını tutturamadıkları için sene kaybedecek olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı başında yararlanmak üzere tanınan üç ders sınav hakkı) eğitim öğretim yılı başında son kez girebilmeleri uygun görülmüştür.

Üç Ders Sınavı Başvuru Tarihleri: 09 Temmuz 2018 - 27 Ağustos 2018 tarihleri arasında başvuru yapılması gerekmektedir.

Üç Ders Sınav Tarihleri: 24-26 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başa Dön