2018-2019 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI (ASİL ADAYLAR)

Asil aday listesini görüntülemek için tıklayınız.

Asil Adayların Kayıt Tarihleri: 27 Ağustos 2018 - 3 Eylül 2018

Türkçe ve İngilizce Yeterlilik Sınavları Tarihleri: 3 Eylül 2018 - 4 Eylül 2018

 

KAYIT EVRAKLARI:

1. Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

2. Milli Eğitim Bakanlığından alınan Diploma Denklik Belgesi,

3. Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği),

4. Başvuruda beyan ettiği ve yerleştirmede esas alınacak Sınav Sonuç Belgesinin aslı ile Türkçe veya İngilizce tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

5. Pasaportun noter tasdikli kopyası

6. İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir)

7. Öğrenci katkı payının banka dekontu,

8. Fotoğraf (3 adet),

9. (Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar için) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

10. Mevcut ise; YÖK tarafından denkliği kabul edilen Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (diğer dil belgeleri kabul edilmez),

11. Mevcut ise; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÇÜ TÖMER) tarafından denklik değerlendirilmesi yapılmak üzere Türkçe Yeterlik Belgesi,

12. T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı

13. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

14. Kayıt için gerekli belgeler Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilecektir. Bu iki dil dışında farklı dillerde olan belgeler İngilizce veya Türkçe ’ye çevrilmiş olmalıdır.

NOT: BAŞVURU SIRASINDA YUKARIDAKİ BELGELERİNİN EKSİKSİZ TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE KAYIT YAPILMAYACAKTIR. 

Başa Dön