FİNAL SINAV NOTLARININ İLANI HAKKINDA

   Üniversitemizin 14.08.2018 tarih ve 2018/11-02 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe giren Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi; teknik ve sistemsel hata nedeniyle UBYS sistemine hafta başı itibariyle aktarılmıştır. Daha önce ilan edilen sınavların ilanı geri alınmış tekrardan bağıl hesaplaması yapılarak ilan edilmiştir. Önceki ilan ile tekrardan hesaplanarak ilan edilen notlar arasında sistemden kaynaklanan farklılıklar oluşmuştur.

   Bu nedenle Yönergemize uygun şekilde yapılan 10.01.2019 tarihinden sonra ilan edilen notlar geçerlidir.

   Önemle duyurulur.

 

Başa Dön