27.12.2018 Tarih ve 30638 sayılı Araştırma Görevlisi Alım İlanı sınav sonuçları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler A.B.D. sınav sonucu için tıklayınız.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği A.B.D. sınav sonucu için tıklayınız.

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği A.B.D.sınav sonucu için tıklayınız.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği A.B.D. sınav sonucu için tıklayınız.

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen evraklarla birlikte en geç 15 gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri ilanen duyurulur.

İstenen Belgeler:

1- Öğretim Görevlisi Atama Başvuru Formu için tıklayınız.

2- 3 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay İçerisinde çekilmiş)

3- Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)

4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (E-Devletten alınan belgeler kabul edilir.)

5- Sağlık Kurulu Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair kararı içeren Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimlerince -tek hekim raporu- düzenlenmesi kaydıyla) 

6-Mezuniyet Belgeleri. (Ön Değerlendirme aşamasında e-devletten mezun belgesi ile müracaat edenler bu aşamada Aslı veya Islak İmzalı Onaylı Suretini teslim edeceklerdir.)

7-İlk defa/yeniden kamu hizmetine atanacaklar için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu. (2 nüsha olarak bilgisayar ortamında doldurulmuş ve ıslak imzalı düzenlenmiş olarak) Güvenlik Soruşturması Arşiv Formu için tıklayınız.

8-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesi.

Başa Dön