L’Oréal -UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2019

UNESCO'nun Doğa Bilimleri Sektörü içindeki iyi uygulama örneklerinden biri UNESCO ve L’Oréal Vakfı arasındaki işbirliği ile oluşturulan ve genç bilim kadınlarını destekleyerek; UNESCO2nun küresel önceliklerinden toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da katkı sağlayan burs proframıdır.

UESCO ve L’Oréal ortaklığında uluslararası ''For Women In Science'' programının bir uzantısı olan ''Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları'' ulusal rogramı, 2003 yılından itibaren Türkiye'de başarıyla yürütülmektedir. Milli Komisyonumuz ve L’Oréal Türkiye işbirliğiyle ülkemizdeki bilim kadınlarının bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi maksadıyla 2019 yılında da burs verilecektir.

Burs kapsamında Yaşam Bilimleri (Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Moleküler Genetik, Biyokimya, Biyofizik, Biyoteknoloji, Farmakoloji, Fizyoloji, Sağlık Enformatiği dahil Biyoinformatik, Nörobiyoloji, Biyoloji'de Biyomedikal ve Yapay Zeka araştırmaları) ve Malzeme Bilimleri (Taneli Malzemeler, Polimerler, Camlar ve Seramikler, Kompozitler, Biyomalzemeler, Nanomalzemeler, Özel Tasarlanmış Yüzeyler, Fotonik Kristaller; Yoğun Madde Fiziği ve İstatistiksel Fizik) alanlarında araştırma yapmakta olan, burs başvurularına ilişkin ilan yılının 31 Aralık günü itibariyle 40 yaşından gün almamış olan üçer kadın araştırmacı bu program çerçevesinde 75.000 Türk Lirası değerinde birer yıllık burs ile desteklenecektir.

Son başvuru tarihi 20 Şubat 2019 olan L’Oréal-UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Başvuruları www.forwomeninscience.com adresinden online olarak yapılmakta olup, başvuru koşulları hakkındaki detaylı bilgi ilgili linkte (www.forwomeninscience.com/en/fellowship/563719034) sunulmaktadır. Burs hakkında bilgiye Milli Komisyonumuz web sitesinden de (http://www.unesco.org.tr) erişilmesi mümkündür.

Başa Dön