TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları

Bilim   İnsanı   Destek   Programları   Başkanlığınca   ön   lisans   ve   lisans öğrencilerinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenmekte olan 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları programının başvuru tarihleri 14 Şubat - 31 Mayıs 2019, Bölge Yarışmaları tarihi 24 - 27 Haziran 2019 ve Final Yarışması tarihi 17 - 22 Eylül 2019 olarak güncellenmiştir. "Akıllı Şehirler ve Ulaşım", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri", "Eğitim", "Enerji ve Çevre", "Gıda ve Tarım",  "Makine İmalatı ve Otomotiv", "Sağlık", "Savunma, Uzay ve Havacılık", ''Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik" kategorilerinde düzenlenmekte olan yarışmanın ilanı www.tubitak.gov.tr/bideb/2242  adresinde  yayınlaşmış  olup,  başvurular  e- bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak alınmaktadır. Bu kapsamda lisans bitirme projesi hazırlayan öğrencilerimiz projeleriyle yarışmaya başvuruda bulunabilirler.

Bilgilerinize sunulur.

Başa Dön