YAZ OKULU HAFTALIK DERS PROGRAMI

COE201 COMPUTER PROGRAMMING, COE201 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE UYGULAMALARI ve GE103 VERİ TABANI YÖNETİMİ derslerinin ders programı için tıklayınız!

ES411 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ve ES412 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II derslerinin ders programı için tıklayınız!

IKC-MH.26 ENERGY AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT dersinin ders programı için tıklayınız!

ME211 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM II dersinin ders programı için tıklayınız!

MSE110 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM ve MSE219 MALZEME STATİĞİ VE MUKAVEMETİ derslerinin ders programı için tıklayınız!

FAKÜLTE ORTAK ZORUNLU derslerinin ders programı için tıklayınız!

GENEL AÇIKLAMALAR

1-Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi (sınavlar hariç) toplam 5 haftadır.

2-Yaz döneminde ders alan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde;

a. Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile Yaz Okulunda devam zorunluluğu kaldırılamaz. Yaz Okulu devamı, daha sonraki yarıyıllardaki devam şartını sağlamaz. Devamsızlık sınırı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde belirtildiği biçimde uygulanır.

b. Yaz okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları ve yaz okulu sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 3-Yaz döneminde ders açılabilmesi için belirlenmiş yeterli başvuru sayısına ulaşılması gerekmektedir. Yetersiz başvuru nedeniyle açılamayacak dersler olması durumunda, bu dersler ayrıca ilan edilecektir.

4- a. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümde alacağı ders açılmadığında; öğrenci bu dersi Üniversite içinde başka bir birimden ya da başka bir Üniversiteden, denkliği ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi koşuluyla alabilir.

b. Farklı bir birimden ya da farklı bir üniversiteden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir. Öğrenci farklı üniversiteden ders alacak olması durumunda dersin içeriğini, kredi saatini ve yaz okulu akademik takvimini gösteren resmi belgeyi önceden kendi birimine (Bölüm/program) vermek zorundadır.

5-Hazırlık sınıfı öğrencileri Yaz Okulu lisans programlarından ders alamazlar.

6-Yaz okulu final sınavında başarılı olan hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık okulundan muaf sayılır. Yaz okulu final sınavından başarısız olan öğrenciler Eylül ayında yapılacak CPT sınavına girebilir.

7-Öğrencilerin, (Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç) Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 3 dersi geçemez. Ders çakışma kontrolü için ilgili akademik birimin web sayfasında ilan edilecek olan haftalık ders programı duyurusunun dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

8-Yaz Okulu kapsamında I. ve II. Öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.

9-Yaz Okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.

10-Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Okulunda da geçerlidir.

11- Öğrenci kotası koyulan derslerden kotaları dolanlar ilgili akademik birim tarafından ilan edilecektir. Bu nedenle birim web sayfaları takip edilerek kontenjanı dolan derslere başvuru yapılmaması gerekmektedir.

DERS KAYDI VE YAZ OKULU ÜCRET ÖDEME İŞLEMLERİ ile ilgili açıklamalar için tıklayınız!

Başa Dön