İKÇÜ MMF BİR NUMARA

Devlet üniversiteleri genel sıralamasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ilk 20’ye girmeyi başardı. Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün ardından 19. sırada yer alan İKÇÜ, bir diğer İzmirli Üniversite olan 9 Eylül’ü çok gerilerde bıraktı. Bu genel sıralamada Ege Üniversitesi birinci, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü dördüncü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 19’uncu,  Dokuz Eylül Üniversitesi ise 60. sırada yer aldı. 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri sıralamasında ise İKÇÜ listeye 8. sıradan girdi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi,  fakülteler bazında da yine kendini gösterdi. Mühendislik Mimarlık Fakülteleri sıralamasının birincisi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi oldu.

2017 DÜS (Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması) 

http://www.akdeniz.edu.tr/duyuru/bhim/atespersr.pdf


Başa Dön