ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği A.B.D.
 • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği A.B.D.
 • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
 • Acarer, S., The Effect of Airfoil Backward-Facing Step on Power Production of a Darrieus Vertical-Axis Wind Turbine, Dokuz Eylül Journal of Science and Engineering, 2017, 19, 399-409
 • Kor, O.,Acarer, S.,Özkol, Ü., Aerodynamic Optimization of Through-flow Design Model of A High By-Pass Transonic Aero-Engine Fan Using Genetic Algorithm, Proc IMechE, Part A: Journal of Power and Energy, 2017
 • Acarer, S., Özkol Ü., Off-Design Analysis of Transonic Bypass Fan Systems Using Streamline Curvature Through-Flow Method, International Journal of Turbo and Jet Engines, 2017
 • Acarer, S., Özkol, Ü., An Extension of the Streamline Curvature Through-Flow Design Method for Bypass Fans of Turbofan Engines, Proc IMechE Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2017, 231, 240-253
 • Cukurel, B. Acarer, S., Arts, T., A Novel Perspective to High-Speed Cross-Hot-Wire Calibration Methodology, Springer Experiments in Fluids, 2012, 53, 1073-1085
 • İlhan, M., Gürbüz, T., Acarer, S., Karadeniz, Z.H., Radyal Türbin Mimarisinin Rüzgar Enerjisi Alanında Kullanımının Doğrulanmış Sayısal Akış Benzetimleri ile İncelenmesi,21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi,13.09.2017 16.09.2017, Çorum, TÜRKİYE, 13.09.2017
 • Kökey, İ., Karadeniz, Z.H., Turgut, A., Acarer, S., Eşli Olarak Çalışan Düşey Eksenli Rüzgar Türbinleri ve Fırsat Penceresi,4. İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi,28.09.2017 30.09.2017, İzmir, TÜRKİYE, 30.09.2017
 • Baytekin, E., Acarer, S., Karadeniz, Z.H., Turgut, A., Effect of Tip Speed Ratio on the Wake of a Darrieus Type Wind Turbine (Originally written in Turkish),10th International Clean Energy Symposium, İstanbul, Türkiye, 2016
 • Kor, O., Acarer, S., Özkol, Ü., Aerodynamic Optimization of a Transonic Fan Blade (originally written in Turkish),National Aerospace Conference, Kocaeli, Türkiye, 2016
 • Tatar, V., Acarer, S., Thermal Analysis of a Gas Turbine Exhaust Cone and Comparison with Experimental Data,8th Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Türkiye, 2015
 • Acarer, S., Tatar, V., Turk, S., A Numerical and Experimental Study on Heat Transfer at the Gas Turbine Exhaust Cone,7th Baltic Heat Transfer Conference, Tallinn, Estonia, 2015
 • Acarer S., Özkol, Ü., Development of a New Universal Inverse Through-Flow Program and Method for Fully Coupled Split-Flow Turbomachinery Systems,Proceedings of ASME Turbo Expo Turbine Technical Conference and Exposition 2015, Montreal, Canada, 2015
 • Topal, E.T., Acarer, S., Kırgız, T., The Design and Performance Evaluation of a Novel Air/Oil Separator for Use in a Miniature Jet Engine,49th AIAA Joint Propulsion Conference, California, U.S.A., 2013
 • Acarer, S., Yasa, T., Enser, Ç., Atmospheric Jet Design for Probe Calibrations (originally written in Turkish),National Aerospace Conference (UHUK), İstanbul, Türkiye, 2012
 • Çanakçı, C., Acarer, S., Design Principles of Geothermal Energy Greenhouse Heating Systems (originally written in Turkish),9th Turkish National Congress of HVAC & Sanitary Engineering (TESKON), İzmir, Türkiye, 2009
 • VARIOUS INDUSTRIAL PROJECTS IN TEI, Uzman, Özel Kuruluşlar, Uzman,,4.1.2016
 • TURBOFAN ENGINE TRANSONIC FAN FLOWFIELD AERODYNAMIC MEASUREMENTS, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı,,31.8.2011
 • AKILLI RÜZGAR TÜRBİNİ KOMPOZİT KANADI TASARIMI VE KARAKTERİZASYONU, Araştırmacı, ÖNAP, Araştırmacı, (119985.94)
 • NATO SPS - VERSATILE UAV (UNMANNED AERIAL VEHICLE) ENGINE DEVELOPMENT, Yönetici, Avrupa Birliği Destekli Proje, Yönetici, (114900)
 • RADYAL TÜRBİN MİMARİSİNİN RÜZGAR ENERJİSİ ALANINDA GERÇELLENMESİ, Yürütücü, ÖNAP, Yürütücü, (119618,96)
 • Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G-Journal of Aerospace Engineering
 • ASME Turbomachinery Technical Conference & Exposition
 • Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G-Journal of Aerospace Engineering
 • Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G-Journal of Aerospace Engineering
 • Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi :A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik
 • Proc IMechE Part G: Journal of Aerospace Engineering
 • von Karman Institute for Fluid Dynamics, Research Master Program (Turbomachinery) - Honors Degree,2011
 • Tusas Engine Industries Inc. (TEI), Lead Aerodynamics Engineer, Tam Zamanlı, 16.1.2012 - 4.1.2016
 • von Karman Institute for Fluid Dynamics, Research Master (Turbomachinery), Tam Zamanlı, 4.10.2010 - 2.9.2011
 • Izmir Institute of Technology, Research Assistant, Tam Zamanlı, 14.12.2009 - 12.1.2012
 • Fellowship for von Karman Institute for Fluid Dynamics, Research Master Program (Turbomachinery), 2010-2011

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Mühendislik Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön