Dekanımızın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

17. yüzyıl Osmanlı bilim adamlarından Kâtip Çelebi’nin ismi verilen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2012 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ile eğitim öğretime başlamıştır. 2013 yılında Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği  Bölümü, Mekatronik Mühendisliği Bölümü ve 2015 yılında da Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümlerinde lisans eğitimi verilmeye başlamıştır. Fakültemizin tüm bölümlerinde eğitim-öğretim dili %100 İngilizce’dir. Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında yürütülen çok sayıda disiplinlerarası programlar ile Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri verilmektedir.

 

Kurulduğu ilk günden itibaren fakültemizin amacı; yenilikçi tasarım, üretim ve yönetim alanlarındaki ihtiyaçlara cevap verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, çağdaş teknolojileri üst düzeyde üretebilen ve kullanabilen, uluslararası alanda rekabet edebilecek, meslek etiği felsefesine, takım çalışması becerisine ve girişimcilik ruhuna sahip mühendisler ve akademisyenler yetiştirmek olmuştur.

Fakültemizin sağlam eğitim ve araştırma alt yapısına sahip, çalışkan ve üretken akademik personeli çok sayıda dış kaynaklı (TÜBİTAK, SANTEZ, EU, vs) ve üniversitenin kendi kaynakları ile desteklenen araştırma projeleri yürütmektedir. Bu başarılar ile Fakültemiz, Türkiye Devlet Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri arasında ilk sıralarda yerini almıştır.

Çalışmayı ve üretmeyi, bilgiyi teknolojiye dönüştürerek topluma yararlı olmayı kendine hedef edinen öğrencileri ile birlikte, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi sağlam adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.

 

Sevgi ve Saygılarımla,
Prof.Dr. Aydın AKAN
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

 

 

 


Başa Dön